Replik. .

2020-01-20 01:51
”Arbetsförmedlingens jobbförmedling kommer att privatiseras och en miljardmarknad byggas ut för privata aktörer”, skriver Johan Berg. Bild: Johan Nilsson/TT
”Arbetsförmedlingens jobbförmedling kommer att privatiseras och en miljardmarknad byggas ut för privata aktörer”, skriver Johan Berg.
Puffetikett
Dagens ETC

Arbetsmarknad.se går näringslivets ärenden

Arbetsmarknad.se stödjer näringslivets argument, förenklar uppenbara utmaningar i att utforma ersättningssystem till de privata aktörerna – och utelämnar den andra sidan av debattens argument. Det är inte en opartisk sajt. Och nu står dess trovärdighet på spel, skriver Johan Berg i  en replik

”Den negativa utvecklingen av förmedlade jobb blir extra problematisk när Arbetsförmedlingen [mellan 2008–2017] ökade från 9 948 anställda till 16 115. […] Givet prestationen inom detta område kan det ifrågasättas om uppdraget över huvud taget bör tilldelas Arbetsförmedlingen.”

Citatet skulle kunna vara skrivet av en lobbyorganisation. Det anmärkningsvärda är att det här är ett citat hämtat från Björn Elmqvist och Mattias Elms artikel ”Arbetsförmedlingen allt sämre på att matcha” (4/9 2018). Den finns att läsa på deras sajt Arbetsmarknad.se, vars uppgifter jag kritiserar i min debattartikel (8/1).

I artikeln ”Är en privat arbetsförmedling bättre?” (29/6 2018) på Arbetsmarknad.se går att läsa:

”Med 15 000 medarbetare kan myndigheten liknas snarast vid en koloss som inte är intresserad av något annat än av sin egen ”förnyelseresa”. En ordentlig förändring måste ske, men se till att förutsättningarna är de rätta.”

Det är Björn Elmqvist och Mattias Elms egna ord. Personerna som påstår sig göra en sajt som presenterar fakta i vad sajten kallar för ett ”kraftigt politiserat område”. De påstår sig bära på sanningen – men snarare ger de uttryck för eget tyckande och bidrar till att politisera debatten om AF.

Jag och personerna bakom Arbetsmarknad.se gör olika tolkningar av svarsalternativet ”Arbetsförmedlingens personal”. Jag tolkar svarsalternativet som att det kan omfatta både AF:s egen personal och de privata aktörer som AF upphandlar. Vid min kontakt med SCB:s experter Krister Näsén och Peter Beijron får jag svaret att SCB:s undersökning ger en översiktlig bild över olika rekryteringskanaler och att det skulle krävas fler frågor för att i detalj kunna säga hur människor får jobb. Näsén skriver i ett mejlsvar att ”alternativet kan tolkas på [det] sätt[et].


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Professor Lars Calmfors, konstaterar i en intervju i Sveriges Radio den 25 juni 2018: ”Privata utförare presterar generellt sett inte bättre. Det är viss övervikt åt att de presterar sämre”. Den slutsatsen baserar Calmfors på svensk och internationell forskning. Det är därmed ingen myt, vilket Björn Elmqvist och Mattias Elm påstår i sin artikel (10/12 2019).

Arbetsmarknad.se är kritiska till Lars Calmfors – men lyfter fram forskning om redan privatiserade system, till exempel Australiens. Björn Elmqvist och Mattias Elm refererar till forskarna Dan Finn och Tony Wilson, forskare som av en händelse deltog vid Svenskt Näringslivs seminarium den 20 maj 2019 – för vilket Björn Elmqvist var moderator.

Läser man debattartiklarna i Svenska Dagbladet från augusti 2018, där Calmfors debatterar med Almega, kan man se att Arbetsmarknad.se använder sig av samma argument som näringslivet. Argumentet lyfter såväl Svenskt Näringsliv som Martin Ådahl (C) fram i en paneldebatt med Calmfors under seminariet ”Borde Arbetsförmedlingen avskaffas?” i Almedalen den 2 juli 2018. Artiklarna som Arbetsmarknad.se publicerar vinklas, vilket visar att Björn Elmqvist och Mattias Elm väljer sida i debatten.

Arbetsförmedlingens jobbförmedling kommer att privatiseras och en miljardmarknad byggas ut för privata aktörer. Dock är detaljerna i reformen inte beslutade och en utredning har tillsatts för att se över kommunernas möjligheter att vara aktör i det nya systemet. Almega och Svenskt Näringsliv lobbar för att hela systemet ska utgöras av privata aktörer. Arbetsmarknad.se stödjer näringslivets ­argument, förenklar uppenbara utmaningar i att utforma ersättningssystem till de privata aktörerna – och utelämnar den andra sidan av debattens argument. Det är tydligt:

”Den Arbetsförmedling som ska implementeras 2021 bör rimligen flytta ut ansvaret för det operativa samarbetet till sina fristående aktörer. Med andra ord kan kommunerna komma att se en mycket större aktivitet än tidigare eftersom fristående aktörer, genom den kraftigt resultatinriktade ersättningsmodellen i det nya systemet, kommer att ha större incitament att skapa lösningar för att få ut personer i arbete.”

Citatet är hämtat ur artikeln ”AF-reform kan vändas till krisande kommuners fördel” (29/10 2019).

Min granskning betraktar Björn Elmqvist och Mattias Elm som att ”racka ner på andra”.

Nu står Björn Elmqvist och Mattias Elms trovärdighet – och legitimiteten för deras sajt Arbetsmarknad.se – på spel.

Johan Berg 
Arbetsförmedlare och debattör