Debatt. .

2019-08-25 03:33
Foto: TT/AP/	Gemunu Amarasinghe
Puffetikett
Dagens ETC

Det är inte bättre med återvunnen plast i magen på tumlaren

Plast är plast även om den är återvunnen eller gjord av annat än fossil olja och den gör lika stor skada i magen på en mås eller tumlare. Därför måste vi ersätta platsen inte bara återvinna den. Det skriver Mia Sköld (MP)

I Sverige har användningen av plast ökat med cirka 30 kg per person och år sedan 2010, inte minskat. Det är en trend vi skulle behöva bryta.

EU kommer att införa ett förbud mot vissa engångsartiklar i plast, men det förbudet kommer att slå igenom först om några år. Sveriges regering har lagt förslag på att redan innan EU gör det, lägga förbud på vissa engångsartiklar i plast. Det är bra, vi ska vara ett föregångsland (fast Frankrike HAR redan en sådan lag). Det finns redan idag många bra alternativ till engångsmaterial i plast, och när vi fasar ut dem, antingen via förbud, eller genom att lyfta fram de bra alternativen, kommer det att komma allt fler.

Vi skulle dock behöva gå ännu lite längre. Plast är plast, även om den är återvunnen eller gjord av annat än fossil olja. Det allra största problemet är naturligtvis den fossila plasten, som när den eldas upp, släpper ut precis lika mycket fossila koldioxidutsläpp som om vi skulle ha eldat med kol och olja. Men all plast uppför sig som plast när den hamnar på fel ställe, det vill säga inte i återvinningen eller i värmeverken. Ute i naturen är en plastpåse gjord av majsstärkelse lika illa som en plastpåse gjord av olja. Den gör lika stor skada i magen på en mås eller en tumlare. De senaste rönen visar att man har hittat plast till och med inne i fiskars hjärnor, och i mänsklig bröstmjölk.

En av de allra värsta plastförorenarna är cigarrettfimpen. Det måste ju bara vara okunskap som gör att våra rökare slänger sina fimpar överallt, så här krävs en massiv informationskampanj. Ett cigarrettfilter är gjort av plast, och släpper naturligtvis från sig lika mycket mikropartiklar som all annan plast i naturen. Gifterna i filtret från en rökt cigarett förgiftar en kubikmeter vatten. Det blir rätt mycket förgiftat vatten med tiden. Bara en sådan information borde få rökare att sluta skräpa ned.

Det är bra att vi har lyckats få ned användningen av plastpåsar genom avgifter och information, men det företag som verkligen vill göra en insats säljer sina produkter i pappersförpackningar och papperspåsar i stället. Ja, det går åt mer energi att tillverka förpackningar och påsar av papper och energi kan göras av fossila bränslen. Men en pappersförpackning som eldas upp, släpper inte ut fossil koldioxid, och en papperspåse som hamna i naturen bryts ned helt inom några månader.

Runt om i landet arrangeras miljömärkta evenemang och festivaler. Det är Håll Sverige Rent som certifierar dessa. Det är bra att de finns och att de sprider sig, men det borde även utan en sådan märkning kunna gå att ha med sin egen mugg till kaffet, (en take away-mugg är belagd med en plastfilm för att inte läcka, de ska inte hamna i naturen) sin egen flaska för att fylla på vattnet, eller en egen matlåda att äta festivalmaten ur. Det skulle verkligen göra riktig skillnad i folks medvetande.

Beteendeförändringar måste lockas fram med goda exempel och bra alternativ, inte tvingas fram med hugg och slag, eller förbud.

 

 

Mia Sköld 
Oppositionsråd Miljöpartiet Norrköping