Replik. .

2020-02-03 08:29
Bild: TT
Puffetikett
Dagens ETC

Johan Bergs resonemang haltar

Ingenstans skriver vi att privata utförare är bättre än offentliga och vi upprepar att Arbetsmarknad.se inte har något samröre med någon organisation över huvud taget. Det skriver Mattias Elm och Björn Elmqvist i en slutreplik i debatten om sajtens oberoende.

I vår replik på Johan Bergs första debattartikel svarade vi på de två sakfrågor Johan Berg lyfte. ­Ingenting har förändrats i och med Johans andra inlägg i denna debatt.

Johan Bergs initiala påstående att privata aktörer SKA räknas till ”Arbetsförmedlingens personal”, som han framför i sin första debattartikel, är helt enkelt felaktigt. Detta har vi bekräftat med SCB vid flera tillfällen, och också meddelat Johan. Att vi varit i kontakt med SCB framgår också av vårt tidigare debattsvar.

Vi noterar att Johan Berg nu i sin replik på vårt debattinlägg mjukat upp sin formulering och hävdar att ”Arbetsförmedlingens personal” KAN inkludera privata aktörer. Att svarsalternativet ”Arbetsförmedlingens personal” kan tolkas som att det innefattar även andra än myndighetens anställda går såklart inte att utesluta (även om det före­faller osannolikt), vilket också är vad SCB menar. Det är bra att Johan Berg nu insett detta.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Ingenstans skriver vi att privata utförare är bättre än offentliga. Vi hävdar att en jämförelse mellan privata och offentliga utförare inte låter sig göras, utan helt och hållet beror på hur system med privata utförare konstrueras.

Vi upprepar på nytt att Arbetsmarknad.se inte har något samröre med någon organisation över huvud taget, vare sig näringslivets organisationer eller andra. Arbetsmarknad.se är oberoende och politiskt obunden i ordens sanna bemärkelse. De data vi presenterar är deskriptiva, men det betyder inte att vi aldrig uttrycker en åsikt. Att vi har publicerat artiklar där Johan Berg tycker sig känna igen argumentationen från andra organisationer är helt ovidkommande i sammanhanget, men när argumenten brister är det lätt att försöka ta till metoder som ”guilt by association”.

Johan Berg hänvisar i sin replik till uttalanden gjorda av Lars Calmfors. Calmfors är vetenskaplig rådgivare på Fores, en tankesmedja med tydligt uttalad politisk ideologi. Calmfors har för Fores räkning lett projektet ”Framtidens arbetsförmedling”. Med Johan Bergs logik betyder det att alla de uttalanden Calmfors gjort om Arbetsförmedlingen är politiskt vinklade och inte värda något alls. Vi delar inte denna uppfattning, utan tycker att det är viktigt och bra att debatten om Arbetsförmedlingen nyanseras.

Med denna typ av logik kan man också fråga sig vems intressen Johan Berg företräder. Johan undertecknar sina debattartiklar med titeln ”Arbetsförmedlare”. Man kan fråga sig om detta innebär att Johan Berg är företrädare för Arbetsförmedlingens ståndpunkter.

Mattias Elm och Björn Elmqvist 
Arbetsmarknad.se