Debatt. .

2019-08-24 09:00
Extinction Rebellion-manifestation i London. Foto: Frank Augstein/TT/AP
Extinction Rebellion-manifestation i London.
Puffetikett
Dagens ETC

Klimatkrisen kräver civilkurage

Idag demonstrerar Extinction Rebellion genom att ta över gator med sång, dans, konst och slagord för att få politikerna att agera för att stoppa klimatkrisen. Klimatkampen behöver den här formen av civil olydnad, skriver forskarna Andreas Roos och Tullia Jack.

Du kanske har lagt märke till Extinction Rebellion? Om inte så kommer du snart att känna till denna snabbt växande gräsrotsrörelse. Extinction Rebellion är en icke-våldsam rörelse som utmanar den politiska passiviteten kring klimatförändringar och massutrotningen av jordens arter. Rörelsen, bestående av unga och gamla från vitt skilda bakgrunder, menar att vi befinner oss i en ekologisk kris som hotar inte bara naturen utan även människan som del av naturen. 

Idag, lördagen den 24:e augusti förväntas eventet “Flood the Streets” äga rum. Extinction Rebellion skriver “ta över gatorna, eller vänta på vattnet”. Demonstranter kommer att svämma över Malmös gator likt den översvämning som är att vänta av klimatförändringarna om inga betydande beslut fattas. Aktionen söker stänga ner delar av den skånska huvudstaden med sång, dans, konst och slagord i protest mot en “klimatbrottslig” regering.

Forskningen är tydlig. Bevis på klimatförändringar har funnits sedan slutet av 80-talet men få effektiva åtgärder har vidtagits för att effektivt reglera utsläppen av växthusgaser. De nuvarande löftena att minska utsläpp av växthusgaser i samband med Parisavtalet är icke-bindande och otillräckliga. Enligt optimistiska uppskattningar fortsätter världens länder i riktning mot tre graders global uppvärmning. 

I nuläget fortsätter regeringen att tillåta utsläpp av växthusgaser och import av varor som producerats med stor påverkan på både klimatet och fattiga människors miljöer och hälsa. Den samhällsutveckling vi har vant oss vid leder mot klimatkollaps. Vi ser löpeldar som bidrar till utsläpp av metan lagrad i permafrost och den dramatiska förlusten av inlandsis på Grönland som nu ligger 50 år före vad forskningen förutspått. Den onda klimatcirkeln har redan börjat spinna. 

I förhållande till sin yta är Sverige ett föregångsland, men sett till “ekologiska fotavtryck” skulle det krävas en biokapacitet motsvarande fyra jordklot om alla på jorden levde som en medelsvensk. Vi som åtnjuter dessa resurser har också ett tydligt ansvar att agera. Trots oviljan att fatta obekväma beslut går det att styra politiken mot verkliga lösningar. 

Det som behövs är civilkurage. För att visa att klimatfrågan är av högsta politiska prioritet menar Extinction Rebellion att folket måste protestera på gatorna. Civil olydnad är Extinction Rebellions valda metod för samhällsförändring – en form av fredlig aktivism som utan våld utför aktioner som stör vardagslivet. I praktiken kan detta innebära att rebeller blockerar en väg, en bro, ett kraftverk eller ligger “döda” (likt en utrotad djurart) på en utvald plats.

Civil olydnad som metod har historiskt visat sig vara en mycket framgångsrik metod för många av de samhällsförändringar som vi idag är stolta över. Extinction Rebellions civila olydnad är förankrad i långvariga traditioner associerade med kampen mot kolonialism och slaveri, kampen för kvinnors rättigheter, kärnkraftsmotståndsrörelsen, massjukskrivningen av homosexuella på 70-talet och den idag växande motståndsrörelsen mot fossila bränslen runtom i Europa. 

Tillsammans med initiativ som Fridays for Future, Ende Gelände och Code Rood utgör Extinction Rebellion en del av den växande våg av civil olydnad inom miljörörelsen som lyfter det ekonomiska systemets inneboende destruktivitet samtidigt som den kräver förändring. Extinction Rebellion utmanar därmed den globala kapitalismens stora orättvisor och den politiska klassens brist på ansvar gentemot folket. Förändringarna som kommer behövas för att stoppa kollapsen av vårt klimat och den sjätte massutrotningen är nu så omfattande att Extinction Rebellion, i samklang med forskare, menar att förändringarna som krävs innebär förändringar i vårt sätt att leva.

Ledande tvärvetenskaplig forskning visar att fossila bränslen är en förutsättning för den kapitalistiska ekonomin. För att klara den ekologiska krisen krävs därför en allomfattande samhällsförändring. Förändring är oftast skrämmande och där spelar civilkuraget in – Greta Thunbergs mod och kompromisslöshet är ett utmärkt exempel på vad som krävs. Frågan är om vi kan finna samma mod som vi beundrar hos Greta i oss själva? 

Samhällsförändring är sällan något som “händer oss”, det är något vi aktivt verkar för tillsammans. Det har fattats många modiga beslut i kampen för klimatet, men nu är det bråttom om vi inte vill att naturen ska ta besluten åt oss. Det finns inte tid att skjuta fram problemen – klimatförändringen och massutrotningen är redan här. Att agera proaktivt och hindra utsläpp och oreglerad tillväxt är en överlevnadsfråga, därför stöder vi demonstranterna den 24:e augusti. Med civilkurage kan vi stoppa klimatkrisen.

///

Andreas Roos, doktorand i humanekologi, Lunds Universitet

Tullia Jack, doktor i sociologi, Lunds universitet