Debatt. .

2021-11-13 06:00
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Skamliga lönepåslag för välfärdens medarbetare

Vad är det Göteborg vill sända för signal? Att arbete inom välfärden bara leder till stress, en dålig lön och på sikt en dålig pension? Det duger inte.

Tipsa om artikeln via e-post

Göteborgs stad har i år tagit pris i att ge låga lönepåslag till sina medarbetare och det gäller särskilt de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom välfärden. Våra förbunds förtroendevalda har fått otaliga samtal från missnöjda medlemmar som inte förstår hur deras slit och goda prestation inte kan vara värd mer än några hundra­lappar i löneökning. De lägsta lönepåslagen, som tidigare år endast getts till medarbetare med bristande prestation, har i år getts till medel- och hög­presterande medarbetare. I en hel del fall har det till och med inneburit reallönesänkningar.

Detta känns extra skamligt eftersom medarbetarna inom välfärden på olika sätt slitit för att bibehålla en god kvalitet på verksamheten även under pågående pandemi och stadens stora omorganisation. Många har haft en oerhört ansträngd arbetsmiljö under de senaste åren. Lönepåslaget är ett sätt för arbetsgivaren att visa sin uppskattning och belöna men de låga på­slagen innebär snarare en skymf.   

 Inom flera yrkesgrupper är lönespridningen alldeles för låg och ­erfarna personer som arbetat många år i staden ser sig omsprungna av mindre erfarna kollegor. Staden måste satsa pengar på att få till en relevant lönespridning och premiera erfaren och duktig personal.   

Vi hör även av många chefs­medlemmar som signalerar att de har svårt att motivera lönesättningen för sina medarbetare. Detta då de har medarbetare med utmärkt prestation som de ser ligger lönemässigt alldeles för lågt men de saknar pengar att ge en rättvis lön.  

Vi uppfattar att arbetsgivarens budskap till arbetstagarna är “byt jobb” och gärna yrke, för att arbeta inom välfärden kommer bara leda till stress, en dålig lön och på sikt en dålig pension. Detta är en signal som en arbetsgivare inom välfärden inte har råd ge sina medarbetare. Göteborgs stad står inför stora utmaningar när det gäller att kompetensförsörja sin verksamhet de närmaste åren.   

Vision, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet kräver att politiken inför 2022: 

Avsätter mer pengar i budgeten för löneökningar till kvinnodominerade sektorer inom välfärden.  

Att arbetsgivaren satsar på lönespridning i form av mer pengar till erfaren och väl presterande personal.

Tipsa om artikeln via e-post
Vision, Akademikerförbunder SSR, Vårdförbundet 
Sonia Koppen, ordförande för Vision Göteborg, Kristofer Astemo, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad, och Anne Häggendal, förtroendevald för Vårdförbundet, huvudskyddsombud.