Inrikes.

2020-02-24 18:40
”De frågade aldrig oss om ­schemat, det bara kom. Att jobba sex ­dagar av sju är jättejobbigt, jag är så trött”, ­säger undersköterskan ­Sofia Abakar i Haninge. Foto: Karin Södergren
”De frågade aldrig oss om ­schemat, det bara kom. Att jobba sex ­dagar av sju är jättejobbigt, jag är så trött”, ­säger undersköterskan ­Sofia Abakar i Haninge.
Puffetikett
Dagens ETC

Personalen tvingas ta smällen när heltid ska bli norm

Längre arbetspass – eller fler och korta. Arbete varannan helg istället för var tredje. 

Förändringen från deltid till heltidstjänster inom äldrevården har inneburit sämre arbetsvillkor för personalen på många håll.

– Vi måste springa fortare nu, säger undersköterskan Sofia Abukar i Haninge.

Sänk arbetstiden för heltid och lär av Danmark. Det råder Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet som forskat kring arbetsvillkoren inom äldrevården i över 30 år.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Omkring hälften av kvinnorna inom arbetaryrken arbetar deltid. Bland männen är det cirka 15 procent. Deltidsarbete ger lägre lön och lägre pension och är därför en stor del av förklaringen till löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 

En del väljer att jobba deltid för att orka med ett slitsamt jobb eller av familjeskäl. Men många är deltidsanställda för att kommunerna inte erbjuder något annat.  

Facket har kämpat länge för att heltid ska bli det normala även inom yrken med många kvinnor. För fyra år sedan fick Kommunal igenom ­kravet som innebär att alla anställda ska ha rätt till heltid senast år 2021. Senast då ska också alla nyanställningar vara på heltid, även om det fortfarande ska finnas kvar möjligheten att jobba deltid under vissa skeden i livet, exempelvis under småbarnsåren.

– Vi ser heltid som en jämställdhetsfråga. I manliga yrken får man inte välja mellan heltid och deltid när man blir anställd. Där utgår man från att alla ­jobbar heltid. Men för ­kvinnorna i välfärden är det mest deltidstjänster som annonseras ut, säger Lena Byström, ombudsman på Kommunal.

Jobb på flera platser

Särskilt tydligt märks deltids­arbetet inom äldre­omsorgen. När avtalet slöts jobbade 42 procent där heltid. I dag är det 48 procent. 

Är ni nöjda med den ­utvecklingstakten?

– Naturligtvis önskar vi att det skulle öka mer, men att heltidstjänsterna ökar är ­positivt. Samtidigt har jag förståelse för att man behöver tid för att ställa om en organisation från deltid till heltid, säger Lena Byström.

Trots att förändringen från deltid till heltid i grunden är något positivt har den ställt till problem för personalen på många håll. När tidningen ­Kommunalarbetaren i höstas frågade chefer i äldreomsorgen vad omställningen lett till ­svarade 233 kommuner. Det framkom att: 

– 49 procent av personalen fått längre eller fler och kortare arbetspass. 

– 79 procent har fått arbete på två eller fler platser.

– 30 procent arbetar oftare helg.

– 11 procent har fått arbets­dagen uppdelad i två pass.

Ofta tolvtimmarspass

I Haninge söder om Stockholm fattade kommunen beslut om att införa heltid som norm för ett år sedan. Förändringen har märkts tydligt för personalen. 

– Tidigare var vi tre, vissa timmar på dagen, på vardagarna. Nu är vi bara två alla dagar – på tio boenden. Vi har också fått sämre scheman som innebär att vi jobbar varannan helg och då har vi ofta ett tolvtimmarspass, berättar undersköterskan Sofia Abakar med 18 års erfarenhet inom vården.

Vi träffas på hennes efter­middagsrast en vanlig onsdag på Ros-Anders gård, ett särskilt boende för personer med demenssjukdomar i Tungelsta. Eftersom det är fullt upp är det är svårt att komma ifrån ens en liten stund. Omsorgs­personalen ska sköta det mesta, även städning och de boendes tvätt. Just i dag är köket stängt på grund av renovering. Förändringarna och bullret från hantverkarna gör de boende extra oroliga. 

– Jag trodde att vi skulle bli fler när alla jobbar heltid. Men det blev tvärtom. Nu hinner vi aldrig något extra, som att gå ut till exempel. Det hade vi annars gjort i dag, säger Sofia Abukar och kisar mot den nedåtgående februarisolen.

Hon började jobba heltid för snart ett år sedan. 

–Hade jag förstått att det skulle bli så här jobbigt hade jag hellre varit kvar på 85 procent. Jag trodde att vi skulle få vara med och påverka hur schemat blev, men det bara kom. I min gamla tjänst hade jag fler lediga dagar och kunde ta extra pass när jag orkade.

På ett möte med personal från Haninges äldre­boenden några dagar tidigare är stämningen upprörd. 

– När kommunen drar ner på äldreomsorgen får de tillbaka det i högre sjukersättning, så enkelt är det. Det behövs mer luft i systemet. Ofta jobbar vi kväll före ledig dag och morgon dagen efter. Då blir det väldigt lite återhämtning på den där enda lediga dagen, säger huvudskyddsombudet och undersköterskan Saara Gustafsson som efterlyser nationella riktlinjer för hur bemanningen på äldreboenden ska se ut.

Långpassen sliter hårt och det är svårt att hitta inhoppare när det uppstår luckor.

– När någon blir sjuk får vi inte vikarier, det blir övertid istället. Eller så kommer någon outbildad och då är det nästan lättare att vara själv, man hinner inte instruera. Och de elever som kommer till oss säger ”aldrig det här” när de sett hur vi har det, berättar en undersköterska.

Stor personalbrist

I hela landet är personalbristen skriande inom äldrevården. Och värre lär det bli. Fram till år 2026 behöver 67 000 personer rekryteras, enligt Sveriges kommuner och regioner, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med i dag. Om alla som redan jobbar i äldreomsorgen jobbade mer skulle färre behöva nyanställas. Men om hel­tiden leder till försämringar är risken stor att många slutar istället.

– Om man försöker ordna en heltidsorganisation genom att börja med schemaläggningen då får man börjar om. Man måste börja med behoven och arbetsorganisationen. Och det är superviktigt att man har med sig arbetsgruppen på förändringarna, säger Lena Byström. 

Arbetsmiljögrupper på gång

I Haninge efterlyser skyddsombuden en bättre dialog med arbetsgivaren. 

– Vi fick påverka mer tidigare. Det är ju vi som vet vad som behövs, säger Saara Gustafsson.

Från ledningens sida har man en annan bild.   

– Vi lägger scheman utifrån verksamhetens behov, men har en pågående dialog med medarbetarna. Bland annat är vi på gång med att inrätta arbetsmiljö­grupper på alla boenden där representanter för personalen är med, säger Anna Sörman, ansvarig chef för Haninges vård- och omsorgs­boenden.

Att gå från deltid till heltid innebär att man måste göra förändringar, påpekar hon. 

– Naturligtvis finns det utmaningar i det här. Men vi prövar oss fram. Generellt har vi en hög bemanning på våra boenden. Vi har också ett heltidsmått på 36,75 timmar, vilket är lägre än på många håll. 

Frågan om äldreomsorgens arbetstider är politiskt het i Haninge som styrs av en koalition med Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vänster­partiet och Moderaterna har gått samman och lagt en motion för att stoppa tolv­timmarspassen. Åsa Bååth som sitter i äldrenämnden för Vänster­partiet uppger att någon samverkan med personalen om arbetstiderna inte har ägt rum.

– Kommunen försöker pressa in heltidstjänster i ett schema­upplägg för deltid, vilket är dömt att misslyckas. 

Enligt henne är bemanningen nu så låg vissa tider att boende som behöver hjälp vid toalettbesök inte alltid kan få det. Vid matsituationer förekommer det också att personal behöver mata två personer samtidigt.

Sällan nöjd efter jobbet

Sofia Abakars rast är slut. Snart väntar en efterlängtad ledig torsdag och därefter tre dagars arbete fredag och lördag följt av ett tolvtimmarspass på söndag. 

–Det är ett meningsfullt arbete. Jag tycker om att jobba nära de gamla. Men jag känner mig sällan nöjd när jag går hem nu för tiden. Det är tungt.

Läs vidare på nästa sida: ”Det är dags att sänka arbetstiden”

Andelen anställda i äldreboenden som anser att de hjälper alltför många personer:

2005:
På vardagar: 42%
På kvällar: 32%
På helger: 56%


2015: 
På vardagar: 44%
På kvällar: 45%
​På helger: 58%