Inrikes.

2020-02-25 12:15
  • Tillsammans skrev Rebecca Hermansson och Qasim Amini till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter av oro för Qasim Aminis liv. Kommittén stoppade utvisningen och granskade ärendet.  Bild: Zanna Nordqvist
    Tillsammans skrev Rebecca Hermansson och Qasim Amini till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter av oro för Qasim Aminis liv. Kommittén stoppade utvisningen och granskade ärendet. 
  • Anna Lindblad, chefsjurist på Asylrättscentrum, menar att det framgår tydligt att det är obestritt att ateister riskerar att utsättas för förföljelse i Afghanistan. Bild: Zanna Nordqvist
    Anna Lindblad, chefsjurist på Asylrättscentrum, menar att det framgår tydligt att det är obestritt att ateister riskerar att utsättas för förföljelse i Afghanistan.
Puffetikett
Dagens ETC

Trots FN-kritiken mot Sverige – utvisningarna fortsätter

Efter utlåtandet från FN, som konstaterar att utvisningen av ateisten Qasim Amini skulle brutit mot de mänskliga rättigheterna, ser Migrationsverket över rådande praxis.

Men tills vidare fortsätter tvångsutvisningarna av ateister till Afghanistan.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 16 januari i år kom ett utlåtande från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Utlåtandet gäller Qasim Amini som skulle utvisas från Sverige till Afghanistan. Vänner till honom skrev till kommittén att de fruktade för Qasim Aminis liv, och fick svaret att hans ärende skulle granskas. Utvisningen avbröts och Qasim Amini släpptes fri.

Kommittén kommer fram till att Sverige har misslyckats med att på ett adekvat sätt utreda riskerna för Qasim Amini vid en utvisning till Afghanistan.

I utlåtandet konstateras att utvisningen, om den skulle genomföras, vore ett brott mot konventionen om mänskliga rättigheter.

”Har skyddsbehov”

Anna Lindblad är chefsjurist på Asylrättscentrum. Hon säger att det å ena sidan är svårt att tolka hur utlåtandet kan påverka andra i liknande situation då Qasim Amini har ett väldigt tydligt skyddsbehov, men att det å andra sidan framgår tydligt att det är obestritt att ateister riskerar att utsättas för förföljelse i Afghanistan.

– Det här borde kunna leda till en mindre spretig praxis vid bedömningar, säger hon.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Samtidigt fortsätter utvisningarna av ateister till Afghanistan.

– De besluten borde tillfälligt stoppas och ärendena borde ses över igen. Om man är ateist så har man ett skyddsbehov i Afghanistan, säger hon.

I slutet av förra veckan fattade Migrationsverket beslut i Qasim Aminis ärende. Han beviljades permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 4 § i utlännings­lagen, i vilken det framgår att om ett internationellt organ med rätt att pröva klagomål från enskilda funnit att ett beslut om avvisning eller utvisning i ett enskilt ärende bryter mot ett svenskt konventionsåtagande så ska uppehållstillstånd beviljas för den som omfattas av beslutet.

”Enskilt fall”

Migrationsverkets talesperson och rättsliga expert Anna Carlsson uppger att Qasim Aminis ärende setts över på nytt utifrån utlåtandet från kommittén.

– Det är ett utlåtande som rör ett enskilt fall och vi följer det som står i de konventioner Sverige åtagit sig att följa. Det betyder att vi nu sett över ärendet igen och att vi fattat ett beslut som stämmer överens med kommitténs utlåtande, säger hon.

Migrationsverket ser också över hur utlåtandet kan påverka framtida bedömningar och utvisningar.

– Vi kommer analysera hur det här utlåtandet förhåller sig till befintlig praxis och den styrning vi har utarbetat, exempelvis när det gäller religionsbaserad förföljelse och ansökan om ny prövning, säger Anna Carlsson.

Att personer som åberopat ateism som skyddsskäl fortfarande utvisas till Afghanistan är ingenting som Migrationsverket tar ställning till under tiden uttalandet analyseras.

– Vi har inte sett att vi behöver göra en generell översyn av dessa ärenden nu, säger hon.

Innebär det att utvisningar av personer som åberopat ateism kan fortsätta som tidigare till Afghanistan?

– Vi har inte gått ut med någonting annat utan vi gör som alltid noggranna, individuella bedömningar av vad den enskilde åberopat, dennes situation och tittar på rådande landinformation, säger Anna Carlsson.

Utlänningslagen 5 kap. 4 §

Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden.

4 §: Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, funnit att ett beslut om avvisning eller utvisning i ett enskilt ärende strider mot ett svenskt konventionsåtagande, skall uppehållstillstånd ges till den som omfattas av beslutet, såvida inte synnerliga skäl talar mot att uppehållstillstånd ges.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

Kommittén består av 18 oberoende människorättsexperter från olika länder.

I totalt fyra ärenden mot Sverige, inklusive ärendet om Qasim Amini, har kommittén konstaterat att en utvisning skulle strida mot konventionen.

Qasim Aminis ärende är det första som granskats sedan 2013 men flera ärenden har under den tiden avskrivits.

Källa: FN, OHCHR, och Migrationsverket