Klimat.

2020-02-19 14:00
”Många arter i tropikerna är vana vid milda ­temperaturer året om. De är inte anpassade till extrem hetta eller kyla. Så även en liten temperatur­ökning kan vara dödlig”, säger John J Wiens. Bild: Privat
”Många arter i tropikerna är vana vid milda ­temperaturer året om. De är inte anpassade till extrem hetta eller kyla. Så även en liten temperatur­ökning kan vara dödlig”, säger John J Wiens.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny forskning: En tredjedel av alla arter kan vara utdöda om 50 år

Den globala upphettningen slår redan hårt mot djur- och växtlivet. Ny forskning visar att en tredjedel av dagens alla arter kan vara utrotade om 50 år.

– Närmare hälften av de arter vi studerade är redan lokalt utrotade, säger professor John J Wiens.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

FN förutspår att en kvarts miljard människor kommer att tvingas fly på grund av klimatktrisen till år 2050. Redan i dag flyr miljontals till följd av klimatförändringar och naturkatastrofer. Detsamma gäller andra arter. De som kan försöker undkomma, men många dukar under.

Det visar en ny studie från universitetet i Arizona, USA. Genom att kombinera information om arter som redan dött ut lokalt till följd av klimatet, med data om förflyttningsmönster och varierande prognoser för framtida klimat, uppskattar forskarna att en tredjedel av världens växter och djur kan vara utrotade om 50 år.

– Bland de 538 arter vi studerade har 44 procent redan dött ut på en eller flera platser. I en tidigare studie från 2016 fann jag att av 976 arter som undersökts över tid hade 47 procent försvunnit på lokal nivå. Totalt utdöende är däremot inte lika vanligt, säger John J Wiens, professor på institutionen för ekologi och evolutionsbiologi vid Arizona-universitet, och en av forskarna bakom studien, till Dagens ETC.

Extremtemperaturer dödar

Genom att analysera ett 20-tal klimatvariabler på varje enskilt ställe kunde forskarna fastställa vilka aspekter av klimatförändringarna som drabbar växt- och djurlivet hårdast, och hur stora förändringar en population kan tåla utan att gå under.

– Vi uppskattade också hur snabbt olika populationer kunde förflytta sig för att komma undan höjda temperaturer. Alla dessa små delar av information för varje art, ger en uppskattning av risken för global utrotning för hundratals arter, säger forskaren Cristian Román-Palacios.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

En överraskning för forskarna är att maxtemperatur under somrarnas hetaste dagar förefaller vara den enskilt viktigaste faktorn bakom arters utdöende. Studien visar att omkring hälften av de studerade arterna dör ut när maxtemperaturen ökar med mer än 0,5°C. Enskilda värmeböljor är alltså farligare än höjd årsmedeltemperatur, även om årsmedeltemperatur är det som vanligen används som mått för global uppvärmning.

– Ja, vår studie visar starkt på detta mönster, men inte varför det är så. Samtidigt är det logiskt att arter raderas ut av extremtemperaturer under den varmaste tiden på året, och inte av några grader mildare vintrar, särskilt i varmare delar av världen, säger John J Wiens.

Tropiska arter mest utsatta

Studien visar också att utdöende troligen kommer att vara 2–4 gånger vanligare i tropikerna än i den tempererade zonen.

– Många arter i tropikerna är vana vid milda temperaturer året om. De är inte anpassade till extrem hetta eller kyla. Så även en liten temperaturökning kan vara dödlig, säger John J Wiens.

Forskarna hoppas att studien, och övrig klimatforskning, ska leda till snabb handling för att hejda uppvärmningen.

– En del människor tycks betrakta klimatkrisen som en meteor som slår ner och orsakar massutdöende. Men krisen är skapad av människor och vi kan kontrollera utvecklingen, säger han.

Om vi lever upp till Paris­avtalets mål kan färre än två av tio arter utrotas till 2070. I annat fall kan så många som hälften vara borta om 50 år.

– Det är upp till oss, säger John J Wiens.

Undersökte 538 olika arter

Studien ”Recent responses to climate change reveal the drivers of species extinction and survival” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Forskarna undersökte 538 växt- och djurarter i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Madagaskar, Sydostasien och Nya Guinea.

Hälften av de undersökta arterna var insekter, 25 ­procent växter, 20 procent fåglar medan resten var ­reptiler och groddjur.